Salam Pembuka Bicara

Selamat datang ke Blog Cikgu..
kepada cikgu-cikgu dan murid-murid, diharap blog ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam pembelajaran matapelajaran sains.


Keep On Supporting My Blog!!! TQ

Friday, November 16, 2012

Contoh Soalan: Investigating Living Things

Learning Objective : 1.1 Understanding that humans have basic needs
Learning Outcome   : 1.1.1 Identify the basic needs of humans.

Y4/T1/LO1.1/WS1
Suaikan  situasi berikut dengan keperluan asas manusia yang betul.

 situasi                                               keperluan asas manusia

                     a. perlindungan

                      b. makanan
                      c. air
     

                    d. udara


Y4/T1/LO1.1/WS2

Learning Objective : 1.1  Understanding that humans have basic needs.
Learning Outcomes:  1.1.1 Identify the basic needs of humans
                              1.1.2 Give reasons why humans need food, water, air
                                         and shelter.

Jawab soalan berikut berdasarkan gambarajah dibawah

1.   Apakah aktiviti yang dijalanakan olen budak lelaki dalam rakah diatas?
       a)_____________________________________________

        b) __________________________________________________
       
        c)___________________________________________________

2.   Berikan alasan bagi pemerhatian di (1)

      ______________________________________________________

3.   Apakah yang diperlukan oleh budak lelaki untuk melindungi diri daripada  
       panas atahari/ bahaya dan hujan?

      ______________________________________________________ 

4.  Nyatakan dua keperluan asas bagi manusia.

     a) _______________________    b)  _________________________

5.  Apakah kesimpulan yang dapat dinyatakan bagi ketiga-tiga aktiviti diatas?

     _______________________________________________________

6.    Apakah yang akan berlaku terhadap manusia jika mereka tidak mendapat
     keperluan asas?
     _______________________________________________________


     _______________________________________________________

 
Y4/T1/LO1.2/WS3
Learning Objective : 1.2 Understanding that animals have basic needs
Learning Outcomes : 1.2.1 Identify the basic needs of animals
               1.2.2 Give reasons why  animals need food , water , air
                                     shelter

Lihat rajah dibawah dan gariskan jawpan yang betul.1. ( R,S ) akan mati kerana ia tidak mendapat ( makanan, udara).
    Binatang memerlukan udara untuk ( bernafas, membiak )
2. ( Y,Z ) akan mati kerana ia tidak mendapat ( air,Perlindungan )
    Binatang memerlukan ( tanah,air ) untuk hidup,membesar dan hidup sihat 
 
3  ( K,L ) akan mati  ( K , L ) akan mati kerana tidak mendapat ( makanan, air )
     Haiwan memerlukan ( cahaya , makanan ) untuk hidup, membesar dan sihat.


ANSWERS

Y4T1LO1.1/WS1      PAGE 1
1. Food /makanan         2.  Water/air       3.   Air/udara        4. Shelter/Tempat perlindungan
Y4T1LO1.1/WS2       PAGE 2
1a) eating/ makan
1b) drinking/minum
1c) breathing/bernafas
2. To stay alive/to survive/Untuk terus hidup
3. Shelter/house./Tempat perlindungan / rumah
4. Water/food/air/shelter.(accept any two)/ air/makanan/udara/tempat tinggal
5. Humans need air, food, water and shelter to stay alive./Manusia memerlukan udara, makanan, air dan tempat tinggal untuk terus hidup
6. They will die/cannot live./ Akan mati/ tidak dapat hisup
Y4T1LO1.1/WS3      PAGE 3
1. S, air, breathe. /Udara/ bernafas
2. Y, water  , water/ air
3. L , food   , food/ makanan

8 comments:

 1. Soalan-soalan tersebut sangat berguna dalam P&P!

  ReplyDelete
 2. harap dapat membantu anak didik kita

  ReplyDelete
 3. Tahniah kerana telah berjaya membina blog sendiri.Ini bukannya kerja mudah, perlukan ketekunan.

  ReplyDelete
 4. tahniah...sangat byk latihan yang boleh digunakan oleh murid-murid sebagai latihtubi...boleh tak cikgu share teknik menjawab bahagian b ... tkasih!

  ReplyDelete
 5. tahniah,,,banyak maklumat yang didapati dari blog ini.

  ReplyDelete