Salam Pembuka Bicara

Selamat datang ke Blog Cikgu..
kepada cikgu-cikgu dan murid-murid, diharap blog ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam pembelajaran matapelajaran sains.


Keep On Supporting My Blog!!! TQ

Saturday, October 6, 2012

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUN 5 (RPH UNIT 1.3)


RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN BERTURUTAN
RPH UNIT 1.3
Matapelajaran             : Sains
Kelas                            : 5  Cerdas
Tarikh                          : 20.02.2012              
Masa                            :  9.45 – 10.45 pagi ( 60 minit )
Bilangan murid            : 40 orang
Tajuk                            :Keadaan bahan

Objektif Pelajaran     :1.3 Memahami kitaran air
                                       i )Mengetahui proses yang terlibat dalam kitaran air ialah penyejatan
                                         dan  kondensasi

Hasil Pembelajaran   : Pada akhir pengajaran murid dapat :
Psikomotor
             i)   Menjalani simulasi tentang kejadian hujan
Kognitif:
            i)  Menerangkan bagaimana awan terbentuk
            ii )Menerangkan bagaimana hujan terjadi
            iii)Menjelaskan kitaran air di persekitaran kita
            iv) menerangkan kepentingan kitaran air.
Efektif:
i) Bekerjasama antara ahli dalam kumpulan.

Kemahiran  Proses Sains:membuat pemerhatian ,membuat inferens
 BBM                          :cerek elektrik.air.talam.cermin,kaki retot
Pengetahuan Sedia ada:  Murid mengetahui proses penyejatan dan kondensasi
Pendekatan             :Konstruktivisme
 Nilai-nilai               :Berani,rajin,bersyukur dan berdisiplin
Kemahiran             :Menjana  idea,menghubung kait,Langkah


Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi

( 7 minit )Sumber Air
·         hujan
·         laut
·         kolam
·         sungai
·         salji
·         air mata air
·         perigi


1.Guru menyuruh murid menyenaraikan beberapa contoh sumber air
2.Guru menunjukkan
 Gambar sumber air melalui slide


1.Murid memberi jawapan
Strategi/Kaedah :
Berpusatkan murid
ABM:slide
Nilai:
-Semangat
-Patuh
KBBK :
Menjana idea

   Langkah 1
( 10 minit)*       -Kitaran air
*       *Penyejatan
*       *kondensasi
*       


 1.Guru menyoal murid
-kejadian awan
-kejadian hujan
-kepentingan kitaran air
2.Guru memberi penjelasan


1.Murid memberi jawapan mengikut kefahaman masing-masing
2.Murid  mendengar penjelasan guruStrategi/Kaedah :
Berpusatkan guru
dan murid
 Nilai :
-Jujur
-Menghormati
KBKK :
-Menjana Idea

Langkah 2
    (20 minit)


*      -Kejadian hujan(simulasi)
*        
.
1.Guru menyediakan
radas untuk menunjukkan simulasi kejadian hujan kepada murid.
2.Guru menyuruh murid menyatakan

proses yang berlaku semasa pembentukan awan dan kejadian hujan

1.   Murid memerhati
 simulasi kejadian hujan yang ditunjukkan oleh guru

Strategi/Teknik :
Berpusatkan murid
BBM :cerek,
cermin,kaki retot’talam
Nilai:
 -Patuh pada arahan
-Menghargai masa
KBKK
-Kreatif
-Menjana Idea

Langkah 3
( 15 minit )Kepentingan air
*air sumber
  minuman
*membasuh
*mandi
*membawa mineral
 dalam pokok
*tempat tinggal hidupan akuatik


1.Guru mengedarkan  manila kad kepada setiap kumpulan murid.
2.Murid dikehendaki menyenaraikan kepentingan kitaran air kepada alam persekitaran1.Murid  berbincang di dalam kumpulan masing-masing


Strategi/Kaedah :
Berpusatkan guru
dan murid
ABM:manila kad,marker pen
Nilai:
-Berani
-Yakin
KBKK :
-Menjana Idea
-Mengingat kembali
  
   Penutup
( 5 minit )
Rumusan

Kepentingan air
*air sumber  
 minuman
*membasuh/mandi
*membawa mineral dalam pokok
*tempat tinggal hidupan akuatik


1.Guru menyuruh setiap kumpulan memilih wakil untuk membentangkan hasil perbincangan mereka

1.Murid membentang hasil perbincangan  kumpulan masing-masing .


No comments:

Post a Comment